Inspiratie

Inspiratie · 14. juli 2022
Gedurende ons leven lopen we littekens en krassen op. Littekens van operaties, van kleine ongelukjes en/of emotionele littekens van rouw en verdriet. Zelf heb ik op mijn lichaam de nodige littekens. Littekens van soms zware operaties maar ook de wat kleinere littekens van pure onhandigheid. Ook de emotionele littekens en krassen op mijn ziel ken ik, verkreeg door het pesten op de basisschool en rouw en verdriet door het verlies van de vele dierbare mensen om mij heen. Littekens, ik heb ze zelf...

Inspiratie · 30. september 2021
Een onderwijzeres in New York onderwees haar klas over de gevolgen van pesten. Ze gaf hen de volgende opdracht. Ze gaf alle kinderen in de klas een stuk papier en zei hen het te verfomfaaien, het te verkreukelen, er een prop van te maken, het op de grond te gooien en er op te stampen. Kortom er echt een puinhoop van te maken, maar het niet te verscheuren. De kinderen vonden dat wel een leuke opdracht en deden hun best het papier zo veel mogelijk te verkreukelen. Toen kregen ze de opdracht om...